Historia
Tekniska data
Visitors / Museum
Photo Album
Video
Contact
Gästbok
Routedescription

   
Historia
   
 

Namn och smeknamn på kvarnen.

Onze-Lieve-Vrouk är det ursprungliga namnet och kvarnen hette så under sex hundra år.

Under de två sista århundradena fick kvarnen öknamn,men i och med restaurationen återfår kvarnen stitt urprungliga namn.

Det ursprungliga namnet är Hertboommolen (Hertboom mill).

Namnet kommer hänsyftar på.


Regionen

Pajottenland

Landet med bondgårdaroch kvarnar. Det fanns mycket vattenkvarnar i Pajottenland men i början inga väderkvarnar. Däremot från medeltiden till det 20 århundradet fanns det oräknliga väderkvarnar som var landmärken i regionen.

Jordbruket förr i Pajottenland

Pajottenland är namnet för en del av Vlaams-Brabant,sydväst om Brussels, mellan floderna Zenne och Dender. Pajottenland är den verkliga jordbruks-regionen. Från tidig medeltid började skogarna huggas ner för att komma åt god jord för att odla olika lantbruksgrödor.Ända in på 2000-talet är Pajottenland en traditionell jordbruksregion.

Lantbruk och speciellt spannmål var de dominerande sysselsättningarna. Från 12 till 1300 talet började de första spannmålskvarnarna dyka upp. Denna utvecling stoppades upp något på grund av krigen på 1500-1600 talet.De flesta väderkvarnarna är byggda efter 1700.Det var träkvarnar på en stolpe eller fot för att kunna vändas efter vinden.Alltså en kvarntyp som vår kvarn. De rektangulära gårdarna och med sina kvarnar är typiska för Brabants landskap.

I slutet av 1800 talet drabbades det europeiska lantbruket av en stor kris. Stora spannmålsmängder från USA och Ryssland exporterades till Europa till mycket låga priser. Pajottenland drabbades hårt av detta och bönderna blev tvungna att gå över till boskapsskötsel och väderkvarnarnas betydelse minskade drastiskt.I samband med den industriella revolutionen minskade deras betydelse ytterligare och i slutet på 1900-talet är det inte längre någon väderkvarn i drift.

Några källor nämner att det i Pajottenland fanns omkring 70 väderkvarnar år 1900 men alla utom en har försvunnit.

Hertboommill finns kvar och kommer att användas för det den är ämnad till:att bevaras i funktionsdugligt skick.

Historia

Kortfattad 700 års historia

I en uppbörd- och skattebok från 1391 hittar man det första skriftliga beviset att det fanns en väderkvarn på den nuvarande platsen. Men troligen fanns det redan en kvarn innan 1300 talet. Man tror att denna har förnyats fyra gånger.På grund av brist på kännedom vet man inte så mycket mer.

Omkring1300-1345 byggde länsherre för Lombeek,Diederik van Walcourt den första väder kvarnen på de blåsiga fälten var en idealisk plats. 1381 övertog riddarna of Gaasbeek egendomen Lombeek med väderkvarnen.

Förmodligen hade kvarnen status som en tullkvarn där riddarna var tvungna att få sitt vete malt eftersom de annars skulle bestraffas.Mjölnaren hyrde kvarnen av länsherren.Att äga en kvarn var en feodal förmån, och endast länsherrar hade rätt att äga kvarnar.

Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek som var en mycket viktig vallfartsort hade 4 kvarnar, en av dem driven av hästar för möta den stora efterfrågan på malnings kapacitet.

1655-1723

Efter en period av nedgång och overksamhet köpte den siste ägaren av Gaasbeek, Alexander de Renesse rätten till en ny väderkvarn. Hans våldsamme far hade emellertid stora kulder ochvar tvungen att sälja den nya kvarnen till riddare Gabriel Le Febv,Sir av Tiercelet.

1689 köpte Jan Dors,åklagare för Brabant. Ägandet av kvarnar övergår mer och mer från adelskapet till burgna borgare från Brussels.Tyvärr hade Jan Dors stor otur och olycka då den franske kungen Ludvig XIV och hans trupper brände ner kvarnen och gården 1690.

Det var många gårdar och kvarnar som brändes ner 1690 som straff för obetalda krigsskatter. Familjen Dors anklagar den lokala administrationen för förlusterna och efter år av förhandlingar fick familjen kompensation 1721.

Kvarn området överges.
1716 köper en förmögen borgare i Brussels,Egidius De Mesmaeker det som är kvar av kvarnen och det byggs en ny kvarn.

Den nuvarande kvarnen dateras till 1723)1727 ( och ej 1760 ?).

Det exakta årtalet är svårt att fastställa då man funnit inskriptionen M.d..M 1760 på en bjälke och som ansågs betyda Mill of Master de Man 1760 med hänsyftning på en viss Sir Lennik som hyrde flera kvarnar.Men som författaaren Van Herreweghen eller senare även Struyf säger att denna enda inskription på en bränd och skadad bjälke betyder att kvarnen har blivit förstörd och återigen blivit byggd 1760.

Carolus de Man förvärvade kvarnen 12 år senare 1772. Vidare undersökningar kan förhoppningsvis sprida mer ljus över denna fråga.Säkert är emellertid att denna kvarn kan dateras till 1700-talet-en gyllene tid för väderkvarnar efter år av krig, ekonomin och jordbruket i stark uppsving.

Genom renovering av mjölnarens hus 1784 fick huset sitt nuvarande utseende. Om kvarnen blev ändrad återstår en öppen fråga eftersom en annan inskription har hittats med årtalet 1785. Någon förklaring till detta årtal har ej hittats.

Från 1800-2000 : Väderkvarnarna överlever!

Fakta om väderkvarnen under 1800 talet är sparsamma. Jan Baptist Van de Velde är den förste mjölnaren som äger en kvarn. Från 1859 tillhör kvarnen familjen Walraevens under under ett århundrade.Kvarnen är i funktion till 1940 men som alla andra kvarnar upphör produktionen och kan inte längre konkurrera med andra energikällor och ändrat jordbruk.

1944 skyddas kvarnen som monument av Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landsschappen.

Från 1954 hade mjölnaren Henri Van Nuffel kvarnen igång vår och sommar tillsammans med frivilliga.

Kommunerna Onze-Lieve-Wrouk-Lombeek,Rooselaers och Heremans fortsatte med renovering 1954,1770 0ch 1974.

Lyckligt slut: Hertboommolen lever vidare.

Vid en allmän auktion 1999 köper Jozef Van Waeyenberge kvarnen och bondgården. En nödvändig och grundlig renovering av kvarnen behövs för att göra den funktionsduglig igen och att bevara detta värdefulla arv av hantverksskicklighet för kommande generationer.


Byn

Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

Väderkvarnen är inte det enda sevärda i byn. Den lantliga byn har en rik historia som en pilgrimsort.Lombeek är associerat med namnet Frans van Cauwelaert.Och glöm inte det vackra landskapet runt den lilla byn.

Historia

Även om lämningar från romartiden har hittats på 1800-talet ligger byn endast två kilometer från vägen mellan Asse- Bagacum-en viktig korsväg i det romerska Belgien vet vi lite om ursprunget och den tidiga historien.

Denna bosättning vid floden Lombeek (namnet härrör från Lombards från romerska imperiet) har säkert grundlagts innan 1112 då abbén från Nijvel fick hålla gudstjänster i kyrkan.

I mitten på 1300-talet utnämnde biskop Bishop van Kamerrijk Nicholas kyrkan till en självständig församling fri från huvudförsamlingen Onze-Lieve-Vrouk-Lennik,som idag heterSint-Kwintens-Lennik. Detta oberoende var tilldelat eftersom kyrkan hade blivit berömd och en mycket viktig vallfartsort.Det holländska(flamländska)språket är dokumenterat från 1322.

Omkring 1300 tillhörde byn Walcourts,Sirs av Aa och Lombeek. 1381 tillhörde byn the Sirs av Gaasbeek.1768 upphöjdes byn till baroni. 1964 slogs Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek samman med Strijtem och Pamel till den nya kommunen Roosdaal. 1977 tillfördes också till Roosdaal.

Kyrkan: OnzeLieve-Vrouw-Kerk

Byggandet av den nuvarande tidiga gotiska kyrkan startade omkring 1265. Koret är från 1200-talet.Kyrkan med torn var färdigbyggd 1315 välsignad av biskop Guy och assisterad av Sir Jean de Lombeke,som hade byggt Rokkenborch slott.
Trots en ganska liten by är kyrkan monumental och rikligt dekorerad med underbara konstskatter.Detta tack vare alla gåvor som pilgrimer hade med sig.

Framförallt en träskulptur av Maria och övriga träskulpturer from 1500-talet.

Övriga byggnader

Mitt i byn ligger Rokkenborch Slott med ett torn från medeltiden som är en led i försvarssystemet. Namnet Rokkenborch nämnes första gången 1412 i samband med byte av ägare.Byggnaden som var residens för Sirs av Lombeek och använt till många ändamål såsom residens, baroni, domstol, lantbruksskola Byggnaden betraktas som att fint exempel på flamländsk renässansstil.
Redan i slutet av 1800-talet utfördes arbete för att bevara slottet och det smyckades med fönster från 1200-talet från Thy-le-Château slottet.
Den stora parkanläggningen anlades redan 1870.

Mittemot kyrkan ligger restaurant De Kroon från 1760..Det finns gamla hus lite överallt i byn.

Frans van Cauwelaert

Frans och August van Cauwelaert föddes i Onze.Lieve-Vrouw-Lombeek. De var berömda motståndsmän i flamländska motståndsrörelsen.

August van Cauwelaert (1885-1945) blev fredsdomare, skriftställare och poet. Frans van Cauwelaert (1880-1961) valde en annan väg. Han blev medlem av parlamentet, borgmästare och åtskilliga gånger minister och som sådan den mest betydande flamländska politikern under förkrigshistorien.

Historiska årtal och Tidtabelle

1300-1350

Förmodligen byggde Diederik van Walcourt,Riddare av Aa och Lombeek den första väderkvarnen på kullen vid Hertboom Field..

1380

övergick ägandet till riddarna av Gaasbeek tillsammans med Lombeek.

1655

Den siste ägaren av Gaasbeek säljer kvarnen för att täcka sin fars skulder.
Riddaren Gabriel Le Febvre bygger 1657 en ny väderkvarn.

1689

Jan Dors,Brussels allmänne åklagare förvärvar kvarnen. Ägandet övergår mer och mer till burna borgare av Brussels.

1690

Den franske kungen Ludvig XIV,s trupper brände ner kvarnen och gården. Även andra kvarnar och gårdar brändes ner som straff för att de inte betalade tillräckligt i krigarskatt.

1723-1732

Originalet till den nuvarande kvarnen och gården. Efter 30 års förfall byggde ägaren Egidius De Messmaeker,bygger en ny kvarn och hus. Den är klar 1723 eller åtminstone 1727.

1745

Mjölnaren Peeter Van Lierde mördas av den ökände Jan De Lichtes band. Minnet av denna ogärning finns kvar generation efter generation.

1760

Blev kvarnen förstörd och återbyggd med återstående reservdelar ? Årtalet är oklart men kan vara 1727.

1775

På den berömda De Ferrariskartan är kvarnar och hus och stall indikerade.

1784

Mjölnarens hus renoverades1723 -1732 och fick då sin nuvarande form.

1835

Jan-Baptist Van De Velde är den förste mjölnare-ägaren.
Från1859 tillhör kvarnen familjen Walraevens.

1917

Förstavärldskriget med med våld och mord hos mjölnarfamiljen. Kvarnen får öknamnet ”Den tragiska kvrnen”.

1850-1930

Med den industriella revolutionen kom nya maskiner i bruk och kvarnarna togs ur drift och lades ner och förföll.

1944

Väderkvarnarna blir monument. Genom genom lagligt skydd och renovering räddas de från förstörelse.

1999-2002

Jozef Van Waeyenberge köper kvarnen och och skriver in sig i kurser för mjölnare och hela väderkvarnproblematiken. En fullständ renovering planeras och genomförs.

1999-2000

Fortsatta ingående studier och undersökningar av kvarnindustrien.Kontakter med arkiteter och ingenjörer.Dessutom förhandlingar med myndigheter ansvariga för monument och landskap.

2001

Nermontering,översyn.beskrivning.fotogafering och video.

2001-2002

Slutsatser,transport av kvarndelarna till Roland Wiems verkstad, reparation av användbara kvarndelar. produktion av reservdelar,arbetet med fundamentet. Installation av websida ”www.windmolen.be ”. Transport av kvarndelarna till slutgiltiga platsen och återbyggnad av kvarnen.

1 december 2002

Invigning av den restauerade WINDMOLEN ” HERTBOOM ”of ONZE.LIEVE-VROUK-LOMBEEK.


Literature and References

If you wish to know more about the windmill of Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek:

- Jan Struyf, Archivalic, bibliographic and estate research of the windmillcomplex at Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek: Verkenningen. (Exploration) Heverlee, 1999. This unpublished work is the most extensive and complete study about construction of the mill; with extensive bibliographic reference list.

- Gerard Van Herreweghen, De tragische molen van Lombeek. (The tragic mill of Lombeek) Davidsfonds Roosdaal; special issue DF-Klokje, 1982. The author exposes the historical context of the robbery with murder of 1745 by the gang of Jan De Lichte. A concise summery of the mill history as introduction.

- J.F. Vincx, De molens van 't Payottenland, (The mills of Payottenland) Merchtem, 1931. Less recent work, but interesting because of the overview of the many in the meantime disapeared windmills of Pajottenland. The original
articles were published in Eigen Schoon & De Brabander, volume 13 en 14.

- Several articles in Levende Molens en Molenecho's, magazines of the Flemish mill associations.

More general information about water- and windmills:

- Paul Bauters, Van zadelsteen tot windkruier. 2000 years of mills in Flandern, Gent, 1998-2000, 2 volumes. Standard work about history and technology with regard to mills in our regions.

In Flanders there are several mill associations:

- Centrum voor Molinologie en het Molenmuseum
Kerkstraat 3
B-2890 Sint-Amands
België

- Molenzorg vzw
Bruggestraat 74
B-8830 Hooglede
België
Tel.: 051/20.37.78
Click here for more info (www.molenechos.org)

- Levende Molens vzw
Grootveldstraat 12
B-1652 Alsemberg
België
Tel.: 02/380.24.09
Click here for more info (http://users.tijd.com/~tdn22793)

- the architects and ingeneers:

Ro Berteloot, architect-moulinoloog
Architectenburo Ro Berteloot B.V.B.A
Kasteellaan 89
B-9000 GENT
België
Tel 09.233.16.81
E-mail: arch.berteloot@tijd.com

Sabine Okkerse, Ir.-architect-moulinoloog
Architectenburo Ro Berteloot B.V.B.A
Kasteellaan 89
B-9000 GENT
België
Tel 09.233.16.81
E-mail: arch.berteloot@tijd.com

Mr. Dirk Goossenaerts
Algemeen Directeur
Styfhals Ingenieursbureau
Hansenslaan 7
B-1800 Vilvoorde
België
Tel +3222559900
Fax +3222559955
E-mail: styfhals@pophost.eunet.be

Mr. Paul Styfhals
Styfhals & Partners
Hansenslaan 7
B-1800 Vilvoorde
België
Tel +3222559900
Fax +3222559955
E-mail: styfhals@pophost.eunet.be

Restoration - mill experts:

Roland Wieme PVBA
Leihoekstraat 71 B
B-9870 Machelen-Zulte
België
Tel + 32 9 380 84 60
Fax + 32 9 380 44 14

Molenbouw de Jongh
De Witstraat 19
NL 5503 Veldhoven
Tel +31 40 253 27 68

Authorities:

Monumenten en Landschappen
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Koning Albert II-laan 20 bus 7
B - 1000 Brussel
België
Tel +32 2 553 82 11
Fax +32 2 553 82 05
E-mail: nowa.vlaanderen@skynet.be
Website: www.monument.vlaanderen.be

Monumentenwacht Vlaams-Brabant
Mechelsevest 108
B - 3000 Leuven
België
Tel +32 16 22 02 01
Fax +32 16 22 68 78
E-mail: aml@lin.vlaanderen.be
Website: www.monument.vlaanderen.be

Provincie Vlaams-Brabant
Diestsesteenweg 47
B - 3010 Leuven
België
Tel +32 16 26 70 70
Fax +32 16 26 70 71

Gemeentebestuur van Roosdaal
Brusselstrat 15
B - 1760 Roosdaal - België
Tel +32 54 32 61 61
Fax +32 54 32 90 20
E-mail: info@roosdaal.vera.be


Insurers:

KBC Verzekeringen
Van Cauteren NV
Ninoofsesteenweg 121
B - 1700 Dilbeek
België
Tel +32 2 569 63 74
Fax +32 2 569 73 12
E-mail: Eric.Van.Cauteren@abb.be

Principal:

Cofic N.V.
Molenkauter 9
B - 1760 Roosdaal
België
Tel +32 54 51 87 07
Fax +32 54 51 87 17
E-mail: cofic.nv@telenet.be
Website: www.windmolen.be

 

Molens Willy Vandenschrieck
Barakkenberg 14
1540 Herfelingen
TEL 02 396 10 53
FAX 02 396 03 37

 
Tekniska data
   
 

Funktion, typ och kraftöverföring.

Kvarnen är av så kallad stolptyp,där hela kvarnhuset kan vridas runt mot vindriktningen,tack vare att det är ”lagrat ” på en stolpe mitt under. Kvarnen är en spannmålskvarn.

Alltsedan medeltiden har kvarnindustrin varit av mycket stor betydelse för lantbruket.Efterfrågan på kvarnkapacitet var mycket stor då bröd var den stora stapelfödan.

Kvarnar används inte enbart för att mala spannmål till mjöl. Väderkvarnen i Pajottenland drivs med vinden men det fanns vattendrivna kvarnar med samma teknik i sågverk och i papperindustrin,oljepumpindustrin

Det är en historisk myt att det var korsfararna tog med sig tekniken från Meller-sta Östern. Gamla dokument visar att väderkvarnen är av flamländskt ursprung och det byggdes 1100 kvarnar i regionen.

Principen är enkel men kräver stor noggrannhet vid byggandet av drivysytemet med vertikala axlar etc.

Väderkvarnen byggdes ofta vid utkanten av en by på en öppen och naturlig plats utanför bebyggelsen.

Bondgården i Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek är ett undantag,och är dessutom placerad ute på fälten på en kulle som är 85 neter hög elller 40 meter högre än ingången till kyrkan.

 
Visitors / Museum
   
 

During the ongoing restoration works the public does not have any access to the Windmill Site of Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Visitors can watch the restauration works from the street or monitor the works via internet through this website.

The Opening of the Windmill is scheduled for December 2002.

 
Photo Album
   
  Look at the pictures in the differends topics.

During the ongoing restoration new pictures will be added to this webpage.

You are kindly invited to monitor regularly the progress made during the re-erection of the Windmill.

 
Video
   
  As from 15 April 2002 the original Windmill of Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek will be re-erected. Via this website you are directly connected: 4 webcam's allow direct and permanent monitoring of the ongoing restoration works.

In case you are interested to see the start of the reconstruction, kindly fill out your e-mail address here. Click here.

We shall keep you posted.

 
Contact
   
  If you have a remark or question, do not hesitate to contact us.
 
Gästbok
   
  Kindly let us have your comments on this page of our Guestbook.
   
 
Routedescription
   
 

Click the map to enlarge.